موارد شایستگی خداوند را نام ببرید ؟

پاسخگویان
0 9

3 دقیقه

خدای متعال خالق آسمانها و زمین و صاحب و مالک هر چیزی است . بنابراین هر کمال و چیزی که وجود دارد ظهور قدرت و اراده وعلم اوست , بنابراین وقتی با این دید به آفرینش نگاه کردیم که هستی همه چیز از اوست ونهایت سیر و حرکت همه چیز هم به سوی اوست آنوقت این سوال از اساس حل می شود . به تعبیر خدای متعال( سبح الله ما فی السموات وما فی الارض و هو العزیز الحکیم) (حشر/۱) ((همه چیزی که درآسمانها و زمین می باشند باشیفتگی تمام به سوی درحرکتند واو خداوند حکیم و مقتدر است )) اوست آخر , اوست ظاهر , اوست باطن واو به هر چیز عالم است .

با توجه به آیات فوق همه آنچه در آفرینش خود را صاحب هستی وکمالی می نمایافتند درواقع نمود او وایت او جل شانه می باشند او سرچشمه ازلی وابدی خیرات است . ومنتهی آرزوی عارفان و عاشقان .

دررابطه آیات آخر سوره حشر را مطالعه فرموده وبا تأمل وتدبیر تلاش نمایید تا با استعانت از خود حضرت حق راه معرفت وشناخت او هموارتر گردد .

الهی بک عرفتک وانت دللتنی الیک واولا انت لم ادرماانت

خدای من بوسیله توتورا شناختم وخودت مرا به سوی ات دلالت کردی واگر تو نبودی نمی فهمیدم که هستی …

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.