عیب انسان چگونه جبران می شود ؟ عیبهای جسمانی وروحانی انسان چگونه برطرف می شود ؟

پاسخگویان
0 9

5 دقیقه

برطرف شدن عیبهای جسمانی بروشنی با توجه به نمونه ها ومصادیق آن درک می شود . عضو شکسته را با جا انداختن و مراقبت ازتحرک آن برمیم می کنند . بیماریهایی که با عوامل خارجی دربدن ایجاد می شوندبا از بین بردن آنها ومراقبت دردوران بهبودی بر طرف می گردند . برخی ازعیوب هم که به نقص عضو نجر شده وطبعاً نمی توان آنرا بازیافت نمود, مثل چشمی که کورمی شود , اما حتی برای این اعضاء نیزبه طرق دیگری می توان برای آنها جانشینی تعبیه کرد. با به نحوی وظیفه آنرا بر دوش اعضاء دیگر گذاشت .

از نمونه های فوق می گردد عیوب مراتب داشته وهمه دریک سطح نیستند درمان و علاج آنها نیز مناسب با آنها فوقمی کند , عیوب روحی هم دقیقاً از این قانون کلی تبعیت می کند .اگر عیب درمرحله اولیه ظهور باشد , با از بین بردن عامل ومنشاء آن و پیشگیری ا زرشد آن قابل کنترل وبرطرف شدن می باشد . اما اگر عیب به صورت عادت و ملکه درآمده باشد. همچون یک جراحی نیازمند به علاج مشکلتری است که با درد رنج بسیار همراه است. به طور کلی رذایل اخلاقی که یکی از مراتب عیوب روحانی هستند , یک راه علاج کلی دارند وآن اینستکه هرگاه به ظهور می رسند انسان درمقابل آنها بایستد وباهر زحمت و رنجی که هست اجازه ظهور وتاثیرگذاری بر رفتار واندیشه ها را به آنهاندهد . که اگر این روند تکرار شد آن روحیه مبدل به ضد خودش می شود .

مثلاً عیب تندخویی و بد اخلاقی که از رذایل اخلاقی است هرگاه به ظهور می رسد می خواهد منشاء یک ناسزاگویی یا تجاوز به حقوق دیگران گردد . انسان همانند مسدودکردن دهانه یک آتشفشان درحال فوران بایستی درمقابل آن مقاومت کند . اگر چند باز درسر موقع این مقاومت را از خود نشان دهد این عیب که در درون یکی از سربازان جهل است به کلی شکست خورده وبرطرف می شود . وبه جای آن حالت عطوفت و مهربانی جایگزین می گردد. لطفاً این قاعده را به عنوان یک تمرین روحی در عمل به کار برده تااز نتیجه آن به صورت واقعی بهرمند گردید .

البتهد رمتن مراتب عمیق تری نیز ا زعیوب و جود دارند نظیر جهل , کفر, غیبت که مشاء بسیاری از عیوب روحی وحتی جسمی اند . برای اطلاعات بیشتر دراین زمینه به کتاب های شرح حدیث جنود عقل و جهل یا اربعین حدیث امام خمینی (ره) مراجعه فرمایید .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.