کسی که ماشین وهواپیما اختراع کرده وبا کسی که ظاهراً به مسائل دینی می پردازد آیا یکی است ؟

پاسخگویان
0 15

4 دقیقه

برادر من اگر کسی صرفاً به عبادات شرعی بپردازد ووجودش عاری از هر خیر وبرکتی برای مردم و جامعه باشد می توان دردیانت او تردید نمود واو را زیر سوال برد . مومن کسی است که چشم و دلش با نور خدا از تنگ نظری و مادی رها میشود وبرخلاف دیگران به افقهای بی منتها می نگرد از خودپرستی رهاشده است .مال و جانش مال خداست ودرخدمت خلق خدا .

کسی مومن است که به فرموده پیامبر اکرم (ص) مثل آب زلال باشد . هر جا قدم می گذارد حیات وزندگی می بخشد , تیرگی ها را پاک می کند وشب ها را از یاس و ناامیدی رها می نماید . مومن واقعی علی (ع) است که وجودش وقف بسط عدل , خدمت به خلق ونسر معنویت است و مومن کسی است که درظاهر او را درخدمت مردم می بینیاما درباطن با عتقاد راسخ و قلبی پاک همواره درحضور ومحضر خداست . و پیوسته با اوست وجز او نمی بیند .

مومن واقعی همتش آبادی واحیاء حیات انسانی است یعنی آباداین دنیا و آخرت با هم ,حال برخی از بندگان خدا ممکن است منشاء خیراتی باشند اما درظاهر اهل عبادات شرعی نباشند . طباً دراینجا باید گفت که به هرمیزان که درآنهاعقیده به خداوند هستی بخش زنده بوده وبه قیامت و حیات اخروی معتقد باشند . اعمال آنها درآخرت نیز عمق پیداکرده وثواب اخروی به آنها داده می شود . اما اگر کسی کار خیر بکند اما از روی عناد وکفر باخداپرستی سرستیز داشته باشد می توان گفت که اعمال آنها فقط بهره دنیوی مقطعی خواهد داشت . البته قضاوت درمورد ایمان بندگان خصوصاً ایمان قلبی فقط از خدای سبحان برمی آید وما که معمولاً به بخش اندکی اززندگی اشخاص حتی ( زندگی ظاهری ) علم پیدا می کنیم , نمی توانیم دراین رابطه قضاوتی صحیح داشته باشیم . بهر حال از جایی فمن یعمل مثقال ذره خیراًاما در جایی دیگر قرآنمی فرماید : انما یتقبل الله من المتقین(( تنها خداوند متعال از خداترسان قبول می کند .))

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.