با توجه به قدرت نفوذ پول سرمایه داران چطور می شود از بوجود آمدن برخی معضلات اجتماعی وتشنج علیه نظام جلوگیری نمود؟

پاسخگویان
0 11

5 دقیقه

ذکر این مطلب ضروری است که وجود چنین دغدغه هایی دربین جوانان قابل تقدیر است , مفاسد اقتصادی غده های چرکینی دراندام جامعه اند که بایدهر عضوی ازاعضایجامعهنسبت به آنها احساسی نظیر شما داشته باشد .

د رپاسخ نکاتی چند به عرض می رسد . همه ما شاهد تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری دررابطه با مبارزه اساسی با فقر وفساد و تبعیض بوده و هستیم . اما متاسفانه ثمرات عملی کار مطابق با انتظار وواقع نبوده است .گویا اندامی مجری این فرامین اساسی است که خود دچار ضعف و سستی است .

این امر حکایت از نفوذ عناصری د رپیکر تشکیلات نظام مقدس ما می کند که جز به خود ومنافع خود نمی اندیشند . واین عناصر به نحوی جریان این مبارزه را یا کند می کند یا خدای ناکرده با مانع مواجه می نماید .

از این روی به نظر می رسد ازطریقراههای ذیل این مبارزه تشدید گردد .

۱- تقویت ابوذرهای زمان , کسانی که بادید روشن وروحیه ای مخلصانه و پاک به افشاگری نسبت به اشخاص وجریان های مفسد از لحاظ اقتصادی واجتماعی می پردازند .

۲- گسترش جریان فوق , یا تقویت آنها از طریق روزنامه ها یا لااقل برخی از آنها , روزنامه ها که حلقه ارتباطی عموم با مسائل هستند هم درشناسایی هم درافشاء مفاسد وهم مراحل بعدی بایستی جدی تر وارد عمل شوند .

۳- نهضتی مردمی درمقابله با مفاسد اجتماعی واقتصادی که این امر می تواند با شروع از جریانات دانشجویی , بومی و… آغاز گردد . منتهی مطالبه اصلی دراین جریانات مبارزه وتشدید آن با مفاسد است , درمرحل تکمیلی رسیدن محتوای اینمبارزه درراهپیماییهای ملی وانقلابی نظیر راه پیمایی ۲۲ بهمن و… است به گونه ای که حرکت مردم لرزه به پیکر مسامحه کاران بیاندازد وبا این جریان خودجوش , تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب جامه عمل به خود بپوشاند.

البته دراین میان نکته دیگری نیزهست وآن اینکه قدرت خدای متعال وتقدیراو بی تردیدازحرکت پاک انقلاب اسلامی حمایت کرده وبه هر شکلی که صلاح حضرت حق باشد این جریان که درحال حاضر مانع اصلی اشائه معنویت درعالم است سرکوب خواهند شد .چرا که این انقلاب با خون شهدای بسیاری بیمه شده است وبا خود , دعای صالحان واولیاء خدا را دارد .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.