چند تا از ایجاد نسل های آدم وحواع را توضیح دهید؟(چگونه ادامه نسل داده شده است؟)

پاسخگویان
0 9

10 دقیقه

خداوند سبحان درقرآن شریف می فرماید : (( وبث منهما رجالاً کثیرا ونساء)) (۱)

(( خداوند ازآدم وهمسرش, مردان وزنان فراوانی به وجود آورد.)) از این تعبیر استفاده می شودکه تکثیر نسل فرزندان آدم تنها از طریق آدم و همسرش صورت گرفته است وموجود ثالثی درآن دخالت نداشته است .

لازمه این سخن آن است که فرزندان آدم (برادروخواهر) با هم ازدواج کرده باشند, زیرا اگر آنها با نژاد و همسران دیگری ازدواج کرده باشند, تعبیر ((منهما)) ( ازآن دو) صادق نخواهد بود.وقرآن به جای آیه فوق باید می فرمود : ((وبث منهما ومن غیرهما)) ( از آن دو و غیر ایشان, مردان وزنان بسیار بپراکند.)

این موضوع دراحادیث متعددی نیز وارد شده است وزیاد هم جای تعجب نیست چه اینکه طبق استدلالی که دربعضی از احادیث از ائمه (علیهم السلام) نقل شده, این ازدواج ها مباح بوده, زیرا هنوز حکم تحریم ازدواج خواهر وبرادر نازل نشده بود, بدیهی است ممنوعیت یک کار, بسته به این است که از طرف خداوند تحریم شده باشد. چه مانعی داردکه ضرورت ها ومصالحی ایجاب کند که در پاره ای از زمان ها مطلبی حائز باشد وبعداً تحریم گردد .

ولی دراحادیث دیگری تصریح شده که فرزندان آدم هرگز باهم ازدواج نکرده اند وشدیداً به کسانی که معتقد به ازدواج آنها با یکدیگرند حمله شده است . نظیراین روایت : (( حوریه وجن نازل شد, وفرزندان آدم (علیه السلام) با آنها ازدواج کردند.)) (۲)

البته اگر بنا باشد که دراحادیث متعارض آنچه را که موافق ظاهر قرآن است ترجیح دهیم باید احادیث دسته اول را به دلایل ذیل انتخاب نمود :

۱- زیرا این احادیث موافق آیه ((وبث منهما رجالاًوکثیراً)) هستند.

۲- احادیث دسته دوم با ظاهر آیات قرآن مخالفت دارد, لذا درصحت آنها جای تردید است .

-بعضی از احکام واموراخلاقی درهمه اعصار ثابت ومطلق اند وهرگز تغییر نمی کنند.

مانند : قبح , ظلم , وحسن وعدالت که از آنها تعبیر به احکام اساسی وام القضایای اخلاقی می شود. وبعضی از احکام وامور اخلاقی روبنایی ومشروط اند . مانند : قبح دروغگویی وحسن راست گویی, البته این گونه قضایا دائمی نیستند, مثلاً راست گویی زمانی خوب است که مطابق باعدالت باشد ولی اگر درموردی موجب ظلم شود قبیح وزشت خواهد بود وچه بسا انسان درمواردی برای حفظ نفس محترمه ای دروغ بگوید که البته درلسان شرع وعقل مطلوب و پسندیده است .

درمورد ازدواج فرزندان وگاهی نیز برای تعارض مصالح ومفاسد دریک چیز یکی بردیگری ترجیح داده می شود . بنابراین اگر این مساله صادق باشد که فرزندان حضرت آدم بایکدیگر ازدواج کرده اند, حکمتش این است که گسترش نسل بشر برمفسده ازدواج محارم غالب شده وخداوند درآن مورد استثنایی حکم به جوازنموده است, ولی پس از آنان دیگر چنین حکمتی نبوده است, چراکه خداوند متعال درقرآن کریم می فرماید : ((ان الحکم الالله)) (۳) (تشریع احکام منحصراً از آن خداست .)

دراینجا احتمال دیگری نیزهست که گفته می شود : فرزندان آدم با بازماندگان انسان های پیشین ازدواج کرده اند زیرا طبق روایاتی آدم, اولین انسان روی زمین نبوده , مطالعات علمی امروز نیز نشان می دهد که نوع انسان احتمالاً از چند میلیون سال قبل درکره زمین زندگی می کرده, درحالیکه از تاریخ پیدایش آدم تاکنون زمان زیادی نمی گذرد, بنابراین باید قبول کنیم که قبل از آدم انسان های دیگری درزمین می زیسته اند که به هنگام پیدایش آدم درحال انقراضبوده اند , چه مانعی دارد که فرزندان آدم با باقیمانده یکی ازنسل های پیشین ازدواج کرده باشد, ولی همان طور که گفتیم این احتمال با ظاهر آیه فوق چندان سازگار نیست.

درکتاب احتجاج از حضرت سجاد ع نقل شده است که آن حضرت درضمن گفتاری به مردی قریشی،جریان ازدواج هابیل با بلوزا خواهر قابیل و همچنین ازدواج قابیل با قلیما خواهر هابیل را بیان می فرماید آن مرد قریشی به آن حضرت می گوید : آیا این دو برادر با خواهران خود آمیختند؟ فرمود : آری، مرد قریشی گفت : این کاری است که امروز مجوس انجام می دهند، حضرت می فرماید : مجوس بعد ازآن که خداوند این عمل را حرام فرمود مرتکب آن شدند سپس به او فرمود : این مطلب را انکار مکن، چه آن که روش الهی بر این جاری شده است، مگر نه این است که خداوند زوجه آدم را از خود او آفرید وسپس برای او حلالش کرد. و این هم یکی از روشهای آنها بود که بعد ازآن خداوند حرامش کرد…

درآخر حدیث حضرت علامه طباطبائی ره می فرمایند : آنچه دراین حدیث وارد شده موافق با ظاهر هر کتاب واخبار است.

(۱) سوره نساء/۱

(۲) تفسیر المیزان،ج۴،ص۱۴۷

(۳) سوره یوسف/۴۵

ترجمه نمونه جلد۱۹،ص۳۰۳،درمحضر علامه طباطبائیقدس سره، وسایت اینترنتی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاههاwww.nanhad.net)

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.