اطلاعاتی درباره خداوند دراختیارم بگذارید .

پاسخگویان
0 21

7 دقیقه

خداوند تبارک و تعالی وجود مجرد ومحض است لذا,حس بدو نمی رسد , از این رو شناخت حس ظاهری به خدای عزوجل ناممکن است . لکن خداوند می تواند متعلق اداراک عقلی وقلبی واقع شود ومخلوق می تواند به اندازه سعه وجودی وکشش و ظرافت خود نسبت به خداوند واو صاف ذات مقدس او , بطور نسبی علم ومعرفت پیداکند . توجه به این نکته ضروری است که ادارک قلبی از خداوند تبارک وتعالی بسیار عمیق تر وفروزانتز است واثرات ارزنده آن درروح و جان انسان موید این حقیقت زیباست قرآن بهترین راه عملی را برای شناخت خداوند فرا روی بشر نهاده است وبرای نیل به این هدف متعالی او را به سیر در ( افاق وانفس ) فرا می خواند :(( سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق ))(۱) /مانشانه ها وآیات خود را در همه پدیده های آفرینش ودر جانهایشان نشان خواهیم داد تا بدانند جز ذات مقدس پروردگار حقیقتی نیست واو حق است .

سریعترین راه ممکن برای شناخت خدای عزوجل, نگرش عمیق در پدیده های عالم خلقت و جانهای انسانهاست واین روش در قرآن بر همه روشهای دیگر برتری دارد . در قرآن حدود ۱۰۰ آیه درباره آسمانها (( سماوات )) آمده است و بشر را به تفکر ونظاره درآنها فرا می خواند . حال اگر ما به این دعوت قرآن پاسخ مثبت دهیم , چه رخ خواهد داد ؟ خواهیم دید که :

۱٫این آسمانها که بربالای سر ما قرار گرفته و برما سابه افکنده اند , با همه بدایعی که در خلقت آنهاست همه از اموری هستند که به آفریدگار نیاز دارند .

۲٫آسمانها و همه اجزاء آن از نظر حجم , کوچکی و بزرگی , دوری ونزدیکی بسیار متنوع و شگفت آورند . حجم بعضی از آنها میلیونها برابر زمین است وخواص آنها تنها با سال نوری قابل اندازه گیری است . نواحی آسمانها باآن وسعت دهشتانگیز شان همه از یکدیگر متاثرند . این نظام و تشکیلات بدیع وبی نظیر , تحت قانونی ثابت است. نظامی که

اگر انسان از هر نقطه عالم به نظاره آن بنشیند , آنرا نظامی دقیقی , عجیب و دارای تحولات و دگرگونی هایی مخصوص به خود که اصل عالم وتداوم آن براو استواراست خواهد یافت که سنت الهی به آن ره می نماید , سنتی که شگفتی هایش تمام شدنی نیست و پای فرد به کرانه آن نمی رسد .

۳- سنت الهی حاکم برآسمانها وزمین , موید این حقیقت نیز هست که صانع ومدبر هستی , هیچیک از پدیده های خلقت را به حال خود رها نکرده بلکه از راه نزدیک به پدیده های هستی , بسوی کمال مطلوبشان مداومت می کند .

(( الذی اعطی کل بشیء خلقه ثم هدی ))

با این همه آنچه گفته شد دریافت نظری و فکری از حضور خدای تعالی درعالم هستی بود اما برای یافتن و رسید ن باقلب وعمق دل باید فصل دیگری در کنار دریافتهای عقلی گشود وآن تهذیب نفس و صیقلی نمودن آئینه دل از زنگار گناهان و رذائل اخلاقی است که دراین رابطه شما را به حدیث اول از کتاب اربعین حدیث حضرت امام ( قدس سره الشریف ) با عنوان جهاد با نفس فرا می خوانیم .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.