با توجه به اینکه کشورما نیز ذخایر نفتی وگاز ومعادن مختلف خدادادی دارد واین معادن متعلق به ساکنین همان کشوراست که به طرق مختلف در اختیار مردم قرار میگیرد ویکی از این راهها ایجاد شغل وحقوق دادن به آنهاست باتوجه به وضعیت کشور که خیلی از جوانان شغل ندارند و شاغل نمی شوند آیا دولت باید ماهیانه مبلغی را به این افراد که آنها هم از این درآمد ها بهره ای ببرند بدهد یا خیر؟ اگر ندهد شرعاً درست است؟

پاسخگویان
0 13

4 دقیقه

دراینکه ذخایر ومنابع عمومی کشور به همه مردم تعلق می گیرد هیچ جای بحثی وجود ندارد وهمه اینرا قبول دارند. اما درنحوه بهره برداری از آن مسلماً همه این نظر را می پسندند که ثروت ملی کشور به طوری هزینه شود که بازدهی عمومی داشته باشد وصرفاً هزینه ویکبار مصرف نباشد.

از طرفی هم مشکل بیکاری وکمبود شغل مخصوصاً برای نسل جوان یکی از معضلات فعلی ودغدغه های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی است که بارها نسبت به آن به مسئولین کشور رهنمود داده وبطور جدی جمعی را مأمور پیگیری برای حل این مشکل نمودهاند که در رأس آنها ریاست محترم جمهوری وبرخی از وزرا قرار دارند .یکی از راههای بهره برداری صحیح از ثروت ملی پرداخت یارانه است که دراختیار بخش های مختلف دولتی قرار میگیرد وهمه افراد از آن بهره مند می شوند. از راههای دیگر بهره برداری استخدام کارکنان مورد نیاز خود از بین جوانان همین کشور است. ویک راه دیگر هم پرداخت وام خوداشتغال به کسانی که زمینه استخدام آنها دراذارات دولتی وجودندارد یاخودشان به کار دولتی تمایل ندارند. واخیراً این کار هم عملی میشود. البته هنوز برای رفع مشکل بیکاری به برنامه ریزی وکار عملی بسیار زیادی نیاز هست که امیدواریم با سعی وتلاش مسؤلین محترم این مشکل مهم نسل جوان ما برطرف گردد. انشاءا…

درصورت تمایل می توانید جهت اطلاع بیشتر به گزارش شورای عالی اشتغال به رهبر معظم انقلاب ورهنمودهای ایشان درمورخه ۱۵/۲/۸۲ منتشرشده درجراید رسمی کشور درمورخه ۱۶/۲/۸۲ مراجعه فرمائید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.