از طرفی امام خمینی (ره)می گوید که من دست قدرت خداوند را برسراین مملکت می بینم واز طرفی درزمان انقلاب میگوید من دولت تعیین میکنم من به دهن این دولت می زنم. این دو موضوع چطور با یکدیگر مربوطند؟موضوع اولی امام خود را غرق خداوند می کند وموضوع دوم به خلاف این.

پاسخگویان
0 13

4 دقیقه

دقت نظر ودرک عمیق جنابعالی راتحسین می کنیم. وهمانطورکه درمتن سوال اشاره فرموده اید قضیه ا زاین قرار است که:

حضرت امام (ره) با توجه به اینکه خودشان یک عارف کامل وفانی فی الله بودند درمراحل مختلف نهضت و ۸ سال دفاع مقدس دائماً این حقیقت را به مردم و جهان گوشزد می کردند که ما هر چه داریم ازخدا داریم . وما النصرالا من عند الله.

و مرتب نقش امدادهای غیبی خدواند را درطول تاریخ انقلاب یادآوری می فرمودند اما آن فرمایشات ایشان دربهشت زهرا(س) دراول انقلاب اسلامی نیز منافاتی با این مطالب ندارد چون درآنجا در مقام یک رهبر انقلابی که به پشتوانه مردم می خواهند دولت انقلابی تعیین کرده ودولت طاغوتی را برکنار نماید، اقتضای شرایط وزبان سیاسی دنیا اینست که قدرتمندانه اعلام موضع نمایند . ولی همین رهبر مقتدر انقلاب اسلامی همان عبد مخلص و کوچک خداست که تمام اقتدارش را از خداوند می داند ودرنیمه های شب آنرا با مناجات و ارتباط با خدا بدست می آورد . وبه هر حال عزت و سربلندی و شجاعت دربرابر دشمنان، هیچ منافاتی با فروتنی و تواضع و تسلیم در برابر خدا و دوستان ندارد .

وبه عنوان حسن ختام به آیه شریفه قرآن توجه می کنیم که می فرماید :

محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم ۱

(حضرت محمد(ص) رسول خدا وکسانی که با او هستند نسبت به کفار سخت گیر و نسبت به خودشان مهربان هستند

______________________

۱ – آیه ۲۹ ، سوره فتح

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.