کشف قوانین در طبیعت برعهده چه علمی است؟

پاسخگویان
0 6

4 دقیقه

قوانین درطبیعت بر دو قسم است :

۱٫ قوانین تجربی وحسی ۲٫ قوانین عقلی

کشف قوانین تجربی وحسی بعهده علوم تجربی است زیرا علم تجربی را مجموعه منظمی ازنتایج تلاشهای تجربی انسان برای درک پدیده های طبیعی می دانند ولذا دانشمندان علوم تجربی با کمک حواس انسان تجربه وآزمایشات مطمئن را برای کشف اسرار طبیعت بکار می گیرند مثلاً با تجربه وآزمایش فهمیده اند آب در صددرجه به جوش میآید ویا درعلم فیزیک طبق پدیده دوپلر که این قانون رابیان می کنند که اگر چشمه صوت درحال نزدیک شدن باشد طول موج صوت کوتاهتر می شود واگر چشمه صوت درحال دور شدن باشد طول موج صوت بلندتر می گردد وهمین طور :

اما کشف قوانین عقلی که تکیه گاه دانشمندان علوم تجربی به آن است در علم فلسفه ومنطق بحث می شود. مثلاً قانون واقعیت داشتن جهان حال دانشمندان علوم تجربی نمی توانند باحس وتجربه واقعیت داشتن جهان را اثبات کنند چون این اصل یک قانون عقلی است درعلم فلسفه اثبات می شودکه جهان واقعیت دارد خیال و وهم نیست وبا اتکاء به این اصل دانشمندان به تحقیق وآزمایش می پردازند.

ومثلاً قانون دیگر قانون علیت است.که یک قاعده عقلی است واین قانون به ما می گوید امکان ندارد حادثه ای دراین جهان بی علت اتفاق افتد ویا موجودی خودبخود وبدون دخالت یک عامل دیگر به وجود آید.

پس علوم تجربی به این اصول متکی است و این اصول در هیچ علم تجربی قابل تحقیق نیست وعهده دار اثبات این اصول وقواعد عقلی بعهده فلسفه است.(۱)

در پایان باید گفت کشف قوانین درطبیعت برعهده تمام علوم است وهر علمی به نسبت خود و حوزه علمی خود پرده از اسرار خلقت کنار می زند

منابع :

۱٫فلسفه، حمید طالب زاده،کد ۱/۲۷۷،ص۶ـ۴

– سیر فلسفه،سید جلال الدین مجتبوی،ص۷-۶

آموزش فلسفه،ج۱،استاد مصباح یزدی،درس پنجم،ص۷۸و۷۱

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.