چه تفاوتی بین امتحان بشری والهی وجود دارد؟

پاسخگویان
0 10

3 دقیقه

تفاوتی که میان امتحان الهی وبشری هست این است که آزمایشها وامتحانات ما انسانها برای شناخت بیشتر ورفع ابهام وجهل است زیرا ما از حقیقت اشیاء وامور بی خبر هستیم ومی کوشیم تا ازطریق امتحان، نادانی خود را نسبت به باطن اشیاءوامور از بین ببریم. اما امتحانات الهی اینطور نیست واو از همه چیز آگاه است ودر حقیقت آزمایش الهی پرورش و تربیت است.

امتحان خدا به کار باغبانی پر تجربه شبیه است باغبان که دانه های مستعد را در سرزمینهای آماده می پاشد. این دانه ها با استفاده از مواهب طبیعی شروع به نمو ورشد می کنند، تدریجاً با مشکلات می جنگند وبا حوادث پیکار می نمایند ودر برابر طوفانهای سخت وسرمای کشنده و گرمای سوزان ایستادگی به خرج می دهند تا شاخه گلی زیبا یا درختی تنومند و پرثمر بارآید که بتواند به زندگی و حیات خود دربرابر حوادث سخت ادامه دهد.

سربازان را برای اینکه از نظر جنگی نیرومند وقوی شوند به مانورها وجنگهای مصنوعی می برند ودر برابر انواع مشکلات،تشنگی وگرسنگی وگرما وسرما، حوادث دشوار وموانع سخت قرار می دهند تا ورزیده و آبدیده شوند واین است رمز آزمایشهای الهی که زمینه را برای ایجاد ظهوروبروز استعدادهای انسان مهیا می کند.

منابع :

* انوارهدایت،آیت ا…مکارم شیرازی،ج۱،ص۴۵ و معارف اسلامی،ج۱و۲،وکتاب بینش اسلامی،کد۲۵۸

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.