آیا دست زدن به کلمات قرآنی وهمچنین لفظ جلاله ا…بدون حرکت واعراب اگر باشد مانعی ندارد؟

پاسخگویان
0 11

3 دقیقه

درخصوص این سؤال جنابعالی چند صورت متصوراست، یک صورت آن این است که انسان جنب نباشد، وضو هم داشته باشد که دراین صورت دست زدن به کلمات قرآن ولفظ جلاله ا…هیچ اشکال ومانعی ندارد (بنا براکثریت قریب به اتفاق مراجع عالیقدر).

دومین صورت آن این است که انسان جنب نباشد اما وضو هم نداشته باشد، دراینجا اکثر قریب به اتفاق مراجع عالیقدر حکم به حرمت مس کلمات قرآن ولفظ جلاله ا…کرده اند، فقط آیت ا…زنجانیحفظه ا… فرموده اند که مگر پولی که برآن نام خدا نوشته شده باشد که دست زدن به آن اشکال ندارد.

سومین صورت هم این است که انسان جنب باشد که دراین صورت نیزقریب به اتفاق،تمام مراجع عالیقدر حکم به حرمت مس کلمات قرآن ولفظ جلاله داده اند.۱

درآخر نیز متذکر می شویم که دردست زدن، فرقی بین اعراب داشتن کلمات یا نداشتن آنها نیست.

امیدواریم خدای متعال همه ما را درمسائل اسلامی بصیر وبینا بگرداند که هیچ سعادتی جز ازاین طریق، بدست نمی آید.

______________________

۱- تو ضیح المسائل مراجع ، ج ۱ ، حجه الاسلام بنی هاشمی خمینی ، ص ۱۱۹ و ۲۲۵ به بعد

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.