آیا همه سنن الهی منحصر به قوانین علمی است؟ توضیح دهید

پاسخگویان
0 8

3 دقیقه

دراین جهان درعالم تکوین وتشریع قوانین ثابت ولایتغیری است که قرآن ازآنها به سنتهای الهی تعبیر کرده که هرگز دگرگونی درآنها راه ندارد، این قوانین همانگونه که درگذشته حاکم بود، برامروز و فردا نیز حاکم است، مجازات متسکبران بی ایمان هنگامی که اندرزهای الهی سود نبخشد، همچنین یاری رهروان راه حق به هنگامی که دست از تلاش مخلصانه برندارند! یاری پیامبران از جلمه سنتهای الهی می باشد و درواقع سنن الهی منحصر به قوانین علمی نیست و بشر نیز همه سنت ها و قانونهای آفرینش را نمی شناسد.

در پایان باید ذکر کنیم که علم به دو گونه است علم حضوری وعلم حصولی، علم حضوری ازمنبع فیض که همان خداوند است می باشد وبه حضرات معصومین به طور اکمل وبه دیگران در مراتب پاییین تر افاضه می شود واین علوم با سنن الهی تعارضی ندارد بلکه کاشف از سنن الهی است . اما علم حصولی که کسبی می باشد مربوط به افرادعادی بشر می باشد این علوم چون محدود می باشد گاهی به ظاهر با سنن الهی درتعارض است واین تعارض به خاطر نقص دانسته های بشری است و عدم شناخت سنن الهی توسط این علوم می باشد.

* تفسیرنمونه،ج۱۸،ص۲۹۶

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.