اینکه کسی بمیرد وما برای او قرآن بخوانیم ویا سرخاک آن برویم وخلاصه خیرات کنیم تا اوجایش خوب باشد،کار اصلی را ما کرده ایم، خدا که کاری نکرده است، چگونه می شود؟ براستی آن را بخوانم وهیچ متوجه نشوم برای کسی که خیرات می شود مفید است؟ اگر خوب باشم وخوب عمل کنم وبرای او دعا کنم بهتر سود می دهد وبراستی بهتر نیست که طوری باشیم که عمل خود مان ما را نجات بخشد ودیگران را زحمت ندهیم؟

پاسخگویان
0 12

7 دقیقه

ابتدا روایت شریفی در مورد بعضی از فضیلتها واثرات تلاوت قرآن ذکر می نمائیم امام سجادع می فرماید : هرکس یک حرف ازقرآن را گوش کند (فقط) گرچه نخواند، خداوند برای او یک حسنه بنویسد ویک گناه از او محو کند ویک درجه برایش بالا برد وهر کس با نگاه وبدون صوت و تلفظ آنرا بخواند،برایش به هر حرفی حسنه ای بنویسد وگناهی ازاو محو کند و درجه او بالا رود،وهر کس یک حرف ظاهر ازآنرا بیاموزد خداوند برایش ده حسنه بنویسد وده گناه از او محو کند وده درجه برایش بالا برد، فرمود : نمی گویم به هر آیه بلکه به هر حرفی مانند باء ـ تاء یا مانند اینها وهرکس یک حرف ظاهر آنرا درنماز درحال نشسته بخواند خداوند برای او پنجاه حسنه بنویسد وپنجاه گناه از او محو کند وپنجاه درجه برای او بالا برد،وهرکس یک حرف ازآن درحال ایستاده در نمازش بخواند خداوند در برابر یک حرف صد حسنه برایش بنویسد وصد گناه ازاو محو کند وصد درجه برایش بالا برد وهر کس آنرا ختم کند یک دعای اجابت شده ای دارد چه تأخیرافتد و چه همان زمان به او بدهند…۱

واما در خصوص بخش اول سؤال شما که مربوط به اعتقادات می شود باید بگوئیم که بزرگان ما تعبیر ی دارند به عنوان (لامؤثرفی الوجود الا ا…) یعنی درتمام عوالم وجود مؤثر وتأثیر گذارنده ای جز خدا وجود ندارد که این مطلب برمیگردد به توحید افعالی، شما اگر مختصری در باب توحید مطالعه بفرمائید به این نکته خواهید رسید که کار اصلی را خدا کرده نه ما، هر چند به ما اختیار عنایت فرموده اما اختیار ما جزئی از علت تامه است، اختیار ما جزئی از قضا وقدر الهی است این عالم همانند عکس شیر روی رچم است که خداوند متعال همانند بادی، لحظه به لحظه آنرا تکان می دهد.

ما همه شیران ولی شیر علم حمله مان از باد باشد دم به دم

اگر خدای متعال یک لحظه عنایت و مدد خود را از ما دور بفرماید دیگر کسی باقی نخواهد بود وهمه از بین خواهیم رفت:

اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالبها.

اما در مورد قسمت دوم سؤال شما باید بگوئیم خواندن قرآن فی نفسه مفید است وثواب دارد هرچند به معانی آن دقت نشود منتهی اگر درهنگام خواندن درآن تفکر شود وبه معانی آن دقت شود مسلماً ثواب وخیرات بیشتری خواهد داشت همانطور که سفارشات زیادی در این مورد از ائمه ع وبزرگان دین به ما رسیده است. واما در مورد قسمت سوم سؤال شما باید بگوئیم که درست است که بهتر بود کسی که می میرد، خودش دردنیا اعمال خوبی انجام دهد که خیرات وبرکات بیشتری داشته باشد. اما این مطلب به این معنی نیست که ما او را فراموش کنیم بلکه وظیفه انسانی ومسلمان بودن ما اقتضا می کند که دیگران، خصوصاً نزدیکان خود را پس ازمرگ،با دعا وخیرات یاد کنیم وباید به این نکته توجه داشته باشیم که این کارها نه تنها برای یک مسلمان زحمت حساب نمیشود، بلکه او، آنرا توفیقی از جانب خداوند، متعال می داند که او را لایق به انجام دادن کارهای خوب کرده است واین اعمال،خیرات وبرکات زیادی هم برای خودش وهم برای دیگران خواهد داشت.

خداوند همه ما را از بندگان واقعی خود قرار دهد ان شاءا…

(۱) اصول کافی،ج۴،ص۴۱۶،کتاب فضل القرآن

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.