چگونه میتوانیم روح و باطن خود را شستشوی اخلاقی دهیم؟

پاسخگویان
0 11

4 دقیقه

تطهیر و شستشوی باطن و روح در توبه و بازگشت به سوی حق متعال و توبه از رذایل اخلاق است، استاد شجاعی در جلد دوم کتاب مقالات در این زمینه نکاتی را مطرح نمودهاند که خلاصه آن چنین است: انسان وقتی در مسیر سیر و سلوک گام میگذارد میداند که با آلودگی باطن به اوصاف رذیله و اخلاق مذمومه هرگز نمیتواند به جوار قدس الهی راه یابد و این را نیز باید بداند که هر یک از صفات رذیله به جای خود حجابی است بس ظلمانی و و موحش بین او و حضرت حق، هر کدام از آنها به لحاظ ماهیت خاصی که دارد به شکل مخصوصی حجاب و مانع راه است. او باید از تک تک رذایل توبه کند و از وجود خود آنها را کنار زند تا جایی که همه آنها را از خود دور نموده و با مقابل آنها یعنی فضایلاوصاف و اخلاق، متصف و متخلق گردد. شناخت هر یک از رذایل اخلاق و راه توبه از آن و نیز شناخت فضایل اخلاق و راه کسب آنها بحثهای مفصلی را میطلبد که در این رابطه میتوانید به جلد دوم مقالات استاد شجاعی از ص ۱۴۰ تا ۳۱۵ مراجعه کنید.

بطور کلی میتوان هر یک از قوای ظاهری و باطنی انسان را از چشم و گوش گرفته تا خیال و عقل و دل و قلب را مانند دریچههایی دانست که دیدهها و ادراکات خود را در درون انسان میریزند و احوال خوب و بد انسان را نیز همین واردات معین میکند. در شرع مقدس اسلام بازگشت همه تعالیم تربیتی به همین اصل مهم است که این واردات را کنترل کنیم، در این صورت تطهیر میشویم.

ان شاء الله موفق باشید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.