در حمله اعراب مسلمان به ایران و سقوط سلسله ساسانیان، جمعی از خانواده ودختران سلطنتی به اسارت درآمدند و در برخی موارد مثل خلیفه دوم باخشونت با آنها برخورد کردند، بااین وجود آیا تمامی مواردی که در قرآن درباره شرایط جنگ و اسیران جنگی آمده، در جنگ و فتح مذکور رعایت شده است؟

پاسخگویان
0 8

3 دقیقه

در قرآن کریم ودین مقدس اسلام برای اسیران جنگی حقوق و احکامی بیان شده است چنان که خداوند متعال میفرماید: ای پیامبر! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند خیری در دلهای شما بداند ]و نیات نیک و پاکی داشته باشید[ بهتر از آن چه از شما گرفته به شما میدهد، و شما را میبخشد، و خداوند آمرزنده و مهربان است، امّا اگر بخواهند به تو خیانت کنند ]موضوع تازهای نیست[ آنها پیش از این ]نیز[ به خدا خیانت کردند و خداوند ]شما را[ بر آنها پیروز کرد و خداوند دانا و حکیم است.(انفال،۷۰ـ۷۱)

بنابراین، در دین مقدس اسلام اصل این است که با اسیران جنگی با ملاطفت و رحم و مروت برخورد شود و در تاریخ جنگهای اسلام نیز فراوان دیده شده که به خاطر عطوفت اسلامی بسیاری از اسیران جنگی اسلام آوردهاند و در زمره مسلمانان و مؤمنان قرار گرفتهاند.

افزون بر آنچه گذشت، عملکرد یک شخص که در طول زندگی خویش همواره فردی خشن و عجول بوده به دین اسلام و احکام آن ارتباطی ندارد، و در طول تاریخ و اسلام همواره چنین افرادی بودهاند که با نام طرفداری از اسلام و قرآن به اسلام و مسلمانان ضربه وارد کردهاند.(ر.ک: تفسیر نمونه، آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران، ج ۷، ص ۲۴۳ـ۲۵۳، دارالکتب الاسلامیه، تهران.)

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.