مجازات هک اینستاگرام چیست؟

0 58

با هجوم فناوری های نوین شکل جرایم هم در حال تغییر است .با توجه به قوانین جرائم رایانه ای توسط مجلس به دولت ابلاغ شده است ما در اینجا به دنبال پاسخ به این سوال هستیم. مجازات هک اینستاگرام چیست؟

انواع مختلفی از جرایم رایانه‌ای وجود دارد، اما برخی از نمونه‌های پرمخاطب شامل هک هستند. از آنجایی که نقض داده ها به طور فزاینده ای به یک اتفاق روزمره تبدیل می شود، هکرها با هجوم به همه جنبه های زندگی ما بر همه چیز از اقتصادی (از جمله مشاغل خرده فروشی متعدد) گرفته تا جنبه های سیاسی تأثیر گذاشته اند.

با این حال، هک همیشه به سطح یک جرم نمی رسد. به دلیل درجات مختلف هک و شیوع فزاینده آن در جامعه ما، مهم است که بفهمیم خطوط از کجا ترسیم شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد قوانین و مجازات های هک و اینکه چه راهکارهایی ممکن است برای قربانیان نفوذ الکترونیک اعمال شود، ادامه مطلب را بخوانید.

چگونه می شود اینستاگرام را هک کرد؟ معرفی روش قانونی نظارت اینستاگرام ؟

روش های بسیاری برای هک اینستاگرام وجود دارد که توضیح آنها در این مقاله نمی گنجد. اما اگر می خواهید بر روی اینستاگرام فرزند خود و یا اعضای خانواده نظارت داشته باشید تا محتوای نامناسبی را مشاهده نکنند. می توانید از ابزار هک اینستاگرام سایت spy24.ir استفاده کنید. با این ابزار می توانید دایرکت ها و اطالاعات مهم اینستاگرام فرزند خود را مشاهده کنید و نظارت دقیقی روی آن داشته باشید.

قانون جرایم رایانه‌ای برگرفته شده  از سایت پلیس فتا

جرم هک اینستاگرام از نظر پلیس فتا چیست ؟

مبحث یکم  قانون درباره  دسترسی غیرمجاز است

ماده۷۲۹عنوان می دارد که  هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم درباره  شنود غیرمجاز است:

ماده۷۳۰اظهار می دارد که هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

فصل دوم قانون درباره جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی است.

مبحث یکم در ارتباط با جعل رایانه ای می گوید:

در ماده ۷۳۴ آمده است هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها.

ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها.

در ماده۷۳۵ آمده است : هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.

مبحث دوم درباره  تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی است.

ماده ۷۳۶ عنوان می دارد  هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

همچنین درماده ۷۳۷ گفته شده هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۷۳۸می گوید هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

فصل سوم  قانون در باره سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه است.

که در ماده ۷۴۰ آن آمده است که: هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۷۴۱می گوید هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم در ارتباط با  جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشد.

در ماده ۷۴۲ آمده است  هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

و در تبصره۱ آن عنوان شده ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

در ادامه برای شدت میزان جرم درتبصره۲ گفته شده هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و در تبصره۳ نیز عنوان شده چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

جمع بندی:

 

همانطور که در بالا گفتیم قوانین در مورد هکر اینستاگرام بسیار سخت گیر است و اگر شخصی از هکر شکایت کند و فرد مورد نظر شناسایی شود مجازات بسیار سنگینی در انتظار آن است که به آن اشاره شد. پس به شدت مراقب این موضوع باشید و اگر می خواهید به صورت قانونی اینستاگرام کسی را نظارت کنید از برنامه spy24 استفاده کنید.

 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.