خشخاش بحری

0 187

خشخاش بحری/مامیشا/مامیثا

مامیشا گیاهی است از خانواده خشخاش که به نوع ایرانی آن خشخاش بحری گفته می شود که در درمان سیاتیک و بیماری قند موثر است

در ایران در غرب ایران با نام «لاله کوهی» معروف است. در کتب طب سنتی با نامهای «مامیشا» و «خَشخاش بحری» و در برخی کتب «خشخاش مُقَرَّن» نام برده می شود. به فرانسوی Chelidoine a fleurs rouges و به انگلیسی Red horned poppy می شود. گیاهی است از خانواده خشخاش Papaveraceae نام علمی آن Glaucium corniculatum L و مترادفهای آن Glaucium corniculatum Curt و Chelidonium corniculatum L می باشد.

مامیشا (Mamisha) و مامیثا (Mamissa) نام های دو گیاه متفاوت است. در کتب طب سنتی اغلب به علت تشابه حروف کلمات آنها با هم اشتباه شده و به جای یکدیگر نوشته می شوند. در صورتی که مربوط به دو گیاه مختلف هستند.

اولی گیاهی است از خانواده خشخاش که شرح مشخصات آن در این بخش آمده و دومی یعنی مامیثا نام گیاهی است از خانواده Dipsaceae که به نام حشیشه الجرب معروف است و به فرانسوی آن را Scabieuse نامند

خواص مامیشا

۱)رفع اسهال: اگر با عسل خورده شود اخلاط را با قی و اسهال را قطع می کند. اگر ۵ گرم از تخم آن خورده شود مسهل قوی اخلاط لزجه بوده و رفع سردی کبد است.

۲)درمان بیماری قندی: دم کرده قسمت هوایی گیاه یعنی برگها و سرشاخه های گلدار آن برای بیماری قند مفید است .

۳)درمان بیخوابی: چون خواب آور و کمی مخدّر است، رقیق آن را کمی برای خواب به بچه ها می دهند.

۴)درمان سیاتیک: دم کرده ریشه گیاه مامیشا برای کنترل سیاتیک مفید است. یکی از مهمترین خواص مامیشا می باشد.

خشخاش بحری گونه ایرانی مامیشا

گونه دیگری از این گیاه در ایران می روید به نام خشخاش بحری چون در کتب طب سنتی مورد توجه است شرح داده می شود. در کتب طب سنتی این گونه را نیز خشخاش بحری گویند چون در اروپا در برخی مناطق در شنهای سواحل دریاها نیز می روید.

به فرانسوی به طور کلی Dlauiciere و نام اختصاصی فرانسوی آن Pavot cornu و با نامهای دیگر از جمله Glaucie و Glaucion نیز نامیده می شود. گیاهی است از خانواده خشخاش Papaveraceae نام علمی آن Glaucium flavum Crantz و نام های مترادف آن G. luteum Scop و Chelidonium glaucium L می باشد.

خواص خشخاش یحری

از نظر خواص تا حدودی شبیه مامیشا است. دانه های آن مسهل است و دارای در حدود ۲۷ درصد روغن قابل استخراج است که شبیه دانه خشخاش است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.