اطلاعات دارویی سدیم کلراید

0 604

اطلاعات دارویی سدیم کلراید

موارد مصرف سرم تزریقی سدیم کلراید

محلول ایزوتونیک (۹/۰ درصد کلرور سدیم یا محلول نمکی نرمال) به عنوان جانشین شونده در حالاتی که با از دست رفتن کلرور سدیم یا آب بدن همراه است، مصرف می شود. محلول هیپرتونیک پنج درصد کلرور سدیم، در کمی سدیم و کلرور خون به علت از دست رفتن الکترولیت ها، رقیق شدن مایعات بدن به علت مصرف بیش از حد آب همچنین در درمان فوری تخلیه شدید نمک بدن به کار می رود.

مکانیسم اثر سرم تزریقی سدیم کلراید

کلرور سدیم نمک اصلی در نگهداری فشار اسموتیک مؤثر پلاسما است.

منع مصرف سرم تزریقی سدیم کلراید

در صورت افزایش، طبیعی بودن و یا حتی کم شدن جزئی غلظت سرمی سدیم یا کلرور ، محلول پنج درصد این دارو نباید مصرف شود.

عوارض جانبی سرم تزریقی سدیم کلراید

تب، عفونت در محل تزریق، ترومبوز وریدی یا التهاب ورید در محل تزریق، زیادی سدیم یا کلرور خون، نشت محلول تزریقی به بافت های اطراف رگ و زیادی حجم خون با تزریق این دارو گزارش شده است.

هشدار ها سرم تزریقی سدیم کلراید

۱. در موارد زیر، مصرف این دارو باید با احتیاط صورت گیرد:
نارسایی احتقانی قلب ، بی کفایتی شدید کلیه، احتباس سدیم همراه با خیز.
۲. انفوزیون مقادیر بیش از یک لیتراز محلول ایزوتونیک، ممکن است غلظت سرمی سدیم و کلرور را بیش از حد طبیعی افزایش دهد و منجر به بروز زیادی سدیم خون شود. همچنین می تواند باعث از دست رفتن یون های بی کربنات و در نتیجه بروز اسیدوز گردد.
۳. تجویز محلول ایزوتونیک، هنگام جراحی یا بلافاصله پس از آن ممکن است باعث احتباس مقادیر بیش از حد سدیم شود.
۴. تزریق محلول های وریدی می تواند سبب افزایش بار مایع یا مواد موجود درمحلول و در نتیجه رقیق شدن الکترولیت های سرم، افزایش بیش از حد آب بدن، حالات مرضی همراه با احتقان یا خیز ریوی شود.

توصیه های دارویی سرم تزریقی سدیم کلراید

۱. ارزیابی بالینی و انجام آزمون های آزمایشگاهی به طور منظم برای پیگیری تغییرات در تعادل مایع بدن، غلظت الکترولیت ها و تعادل اسید-باز ضروری است.
۲. محلول انفوزیون پنج درصد باید به آرامی و با احتیاط تزریق شود تا از بروز خیز ریوی جلوگیری شود.

 

ماهیت داروها 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.