اطلاعات دارویی لیپوفاندین (لیپوونوس)

0 355

لیپوفاندین(لیپوونوس)

موارد و مقدار مصرف

الف) تأمین کالری کمکی برای تغذیه تام وریدی.
بزرگسالان: ابتدا، مقدار ml/min 1 به مدت ۳۰-۱۵ دقیقه تزریق وریدی می‌شود. در صورت عدم بروز عوارض جانبی طی این مدت، مقدار آن تا حدی افزایش می‌یابد که ۵۰۰ میلی‌لیتر طی ۸-۴ ساعت مصرف شود. مقدار مصرف تام روزانه نباید از g/kg 5/2 تجاوز کند.
کودکان: مقدار ml/min 1/0 به مدت ۱۵-۱۰ دقیقه تزریق وریدی می‌شود. در صورت عدم بروز عوارض جانبی طی این مدت، مقدار آن تا حدی افزایش می‌یابد که g/kg 4، که برابر ۶۰ درصد مقدار مصرف کالری روزانه است، تجاوز کند. ۴۰ درصد باقیمانده کالری مورد نیاز روزانه از طریق تغذیه وریدی کربوهیدراتها و پروتئینها تأمین می‌شود.

ب) کمبود اسیدهای چرب.
بزرگسالان و کودکان: حدود ۱۰-۸ درصد مقدار کالری مورد نیاز روزانه تزریق وریدی می‌شود.

پ) پیشگیری از کمبود اسیدهای چرب.
بزرگسالان: مقدار ۵۰۰ میلی‌لیتر دو بار در هفته تزریق وریدی می‌شود. ابتدا،‌ انفوزیون با سرعت ml/min 1 به مدت ۳۰ دقیقه شروع می‌شود و سپس، سرعت آن ممکن است افزایش یابد، ولی حداکثر مقدار مصرف ۵۰۰ میلی‌لیتر طی ۶-۴ ساعت است.
کودکان: مقدار ml/kg/day 10-5 تزریق وریدی می‌شود. ابتدا، انفوزیون با سرعت ml/min 1/0 به مدت ۳۰ دقیقه شروع می‌شود و سپس ممکن است افزایش یابد، اما نباید سرعت آن از ۱۰۰ میلی‌لیتر در ساعت تجاوز کند.

عوارض جانبی

ملاحظات اختصاصی لیپوفاندین

۱- از به کار بردن فیلتر سلولزی در مسیر جریان این فرآورده خودداری شود، زیرا ذرات چربی بزرگتر (mcg 5/0) از فیلتر سلولزی ( mcg 22/0) هستند.

۲- در صورت تجزیه یا روغنی شدن امولسیون چربی از مصرف آن خودداری شود.

۳- محل انفوزیون از نظر علائم التهاب یا عفونت هر روز کنترل گردد.

۴- برای حفظ سرعت انفوزیون و جلوگیری از سرعت زیاد آن، از پمپ انفوزیون استفاده شود.

۵- مایعات حاوی چربی می‌توانند فتالات را از ظروف پلاستیکی استخراج کنند. بنابراین، باید از دستگاه انفوزیون بدون فتالات استفاده کرد.

۶- تمامی لوله‌های تزریق وریدی در هر انفوزیون باید تعویض شوند، زیرا چربیها امکان رشد باکتریایی را فراهم می‌کنند.

۷- بیمار از نظر بروز عوارض جانبی، بخصوص طی نیم ساعت اول انفوزیون، به دقت تحت مراقبت قرار گیرد.

۸- غلظت سرمی چربی در طول مصرف امولسیون چربی پیگیری گردد.

۹- در طول درمان درازمدت با این فرآورده عملکرد کبد به دقت بررسی گردد. در صورت بروز اختلال کار کبد، باید مصرف دارو قطع شود.

۱۰- فقط امولسیون چربی با نام تجارتی اینترالیپید (Intra Lipid) را می‌توان با محلول آمینواسید، دکستروز، الکترولیت یا ویتامینها مخلوط و از یک ورید تزریق کرد. از مخلوط کردن دیگر محلولهای چربی با سایر مواد باید اجتناب کرد.

مصرف لیپوفاندین در کودکان

۱- شیرخواران زودرس و شیرخوارانی که کوچکتر از سن آبستنی خود هستند، کلیرانس ناچیزی از امولسیون چربی را دارند. بنابراین، برای کاهش احتمال بروز زیادی بار چربی، برای آنها مقادیر مصرف کمتری ضروری است.

۲- از آنجایی که اسیدهای چرب آزاد خون جانشین بیلی‌روبین پیوند شده به آلبومین می‌شوند، مصرف این دارو در شیرخواران زودرس یا مبتلا به یرقان باید با احتیاط همراه باشد. مرگ در شیرخواران متولد شده پیش از موعد در اثر تجمع چربی داخل عروقی در ریه‌ها گزارش شده است.

۳- توانایی شیرخواران در دفع چربیهای انفوزیون شده (تری‌گلیسریدها یا اسیدهای چرب آزاد خون) باید هر روز پیگیری شود.

۴- شمارش پلاکتها در نوزادانی که امولسیونهای چربی مصرف می‌کنند، به طور مرتب بررسی شود، زیرا احتمال بروز ترومبوسیتوپنی در آنها وجود دارد.

تداخل دارویی

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
در نمونه‌های خونی گرفته شده طی یا بلافاصله بعد از انفوزیون امولسیون چربی ممکن است غلظت غیرطبیعی متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (MCH) یا غلظت به طور غیرطبیعی زیاد MCH یافت شود. امولسیون چربی ممکن است موجب بروز نتایج غیرطبیعی آزمونهای عملکرد کبد به طور گذرا، و تغییر نتایج آزمونهای سرمی بیلی‌روبین (بخصوص در شیرخواران) شود.

مکانیسم اثر

اثر متابولیک: ‌این دارو که از روغن لوبیای سویا یا آفتاب‌گردان تهیه می‌شود، مخلوطی از تری‌گلیسریدهای خنثی و عمدتاً اسیدهای چرب است. این فرآورده علاوه بر اجزای اصلی، اسیدهای چرب (لینولئیک، اولئیک، پالمیتیک، استیریک و لینولنیک)، حاوی ۲/۱ درصد زرده تخم‌مرغ (به عنوان امولسیون کننده) و گلیسرول (برای تنظیم تونیسیته آن) نیز هست. امولسیونهای چربی تزریقی ایزوتونیک هستند و می‌توان آنها را از طریق ورید مرکزی یا محیطی مصرف کرد.
اسیدهای لینولئیک، لینولنیک، و آراشیدونیک برای انسان ضرورت اساسی دارند. تظاهرات بالینی کمبود اسیدهای چرب ضروری (EFAD) عبارتند از درماتیت پوسته‌دار، طاسی، تأخیر رشد،‌ ترمیم ناچیز زخمها، ترومبوسیتوپنی، و کبد چرب. تزریق وریدی امولسیونهای چربی از تظاهرات بالینی و بیوشیمی EFAD جلوگیری می‌کند و یا آنها را بهبود می‌بخشد، و kcal/ml 1/1 انرژی تأمین می‌کند.

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف لیپوفاندین : اختلال متابولیسم چربی، مانند موارد زیادی پاتولوژیک چربی خون،‌ نفروزلیپوئید،‌ یا پانکراتیت حاد (اگر همراه با زیادی چربی خون باشد)، آلرژی شدید به تخم‌مرغ (به دلیل وجود فسفولیپیدهای زرده تخم‌مرغ در این فرآورده).

موارد احتیاط:

الف) آسیب شدید کبدی، بیماری ریوی، کم‌خونی، یا اختلالات انعقاد خون، خطر بروز آمبولی چربی.
ب) در بیماران تحت درمان با این دارو، باید توانایی دفع چربی انفوزیون شده از گردش خون آنها پیگیری شود تا از کلیرانس چربی از خون در مدت زمان بین انفوزیون‌های روزانه اطمینان حاصل شود. در صورت حصول معیارهای غیرطبیعی، باید مصرف دارو قطع شود.

اطلاعات دیگر لیپوفاندین

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: لیپید.
طبقه‌بندی درمانی: محلول مغذی برای تغذیه تام وریدی (چربی).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری:
Lipofundin 10%, Lipofundin 20%, Lipofundin MCT/LCT 10%With Vitamine E, Lipovenos

عوارض جانبی

واکنش‌های اولیه ناشی از مصرف زیاد چربی.
اعصاب مرکزی: سردرد،‌ خواب‌آلودگی، سرگیجه، بی‌خوابی.
پوست: برافروختگی، تعریق مفرط، کهیر، خارش.
چشم: فشار زیاد چشمها.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ.
خون: زیادی چربی خون، افزایش قابلیت انعقاد خون، ترومبوسیتوپنی در نوزادان (به‌ندرت).
موضعی: تحریک در محل انفوزیون، عفونت، ترومبوفلبیت.
سایر عوارض: تب، اشکال در تنفس، دردهای پشت و قفسه سینه، سیانوز، ته‌نشین شدن چربی، سپسیس.
واکنش‌های تأخیری
اعصاب مرکزی: تشنجات کانونی.
قلبی ـ عروقی: شوک.
خون: ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، لکوسیتوز، بزرگ شدن طحال، شوک.
کبدی: افزایش گذرا در آزمون عملکرد کبد، بزرگ شدن کبد، یرقان.
سایر عوارض: تب، تجمع چربی در ریه‌ها.

مسمومیت و درمان

تظاهرات بالینی: تشنجات کانونی، بزرگ شدن طحال، لکوسیتوز، تب، و شوک.
درمان: انفوزیون تا بررسی وضعیت پلاسما، تعیین غلظت تری‌گلیسرید، یا اطمینان از کلیرانس چربی از خون باید قطع شود. سپس، بیمار مجدداً ارزیابی شده و اقدامات مناسب تصحیح کننده وضعیت بیمار به عمل می‌آید.

اشکال دارویی:

اشکال دارویی لیپوفاندین :
Injection, Solution: 10%,20%

 

ماهیت داروها

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.