آشنایی با داروی آمینو گلیکوزید ها

0 8

آمینو گلیکوزید ها
عفونت های گرم منفی و برخی از گونه های استاف زخم جراحی , عفونت ادراری , عفونت ناحیه لگن

مکانیسم اثر

همه آمینوگلیکوزیدها با اتصال به ریبوزوم مانع سنتز پروتئین در باکتری می‌شوند در نتیجه اثر باکتریسیدی دارند. نفوذ این داروها به درون پوشش سلول‌های باکتریایی وابسته به اکسیژن می‌باشد و به همین دلیل بر روی بی هوازی های مطلق اثر ناچیزی دارند. مهارکننده‌های سنتز دیواره های سلولی مانند پنی سیلین‌ها انتقال آمینوگلیکوزیدها را افزایش می‌دهند.

کاربرد

این آنتی‌بیوتیک‌ها وسیع الطیف بوده به ویژه بر گرم منفی ها مؤثرند ولی امروزه به دلیل عوارض جانبی کاربردشان محدود شده‌است. این گروه آنتی‌بیوتیک‌ها کمتر کاربرد خوراکی دارند و بیشتر به صورت تزریقی یا موضعی مصرف می‌شوند.

عوارض جانبی

مسمومیت شنوایی (اتوتوکسیسیتی) به ویژه بر دهلیز شنوایی، مسمومیت کلیوی (نفروتوکسیسیتی) از عوارض مشترک این داروها است البته شدت عوارض داروهای مختلف یکسان نیست.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.