تتراکائین

0 61

نام لاتین: tetracaine
نام فارسی: تترا کائین
مصرف در حاملگی: C
گروه درمانی – دارویی: بی‌ حس‌ کننده موضعی استری -بی‌ حس کننده موضعی

اشکال دارویی:

قطره استریل چشمی Sterile Eye Drops: 0.5%

آمپول تزریقی Inj: 1%
فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

کاهش نفوذپذیری غشاء سلول‌های عصبی به یون سدیم و در نتیجه مهار دپلاریزاسـیون غشـاء سـلول عصبی‌. PB بالا، هیدرولیز عمدتاً در پـلاسما وکـمی درکـبد و تـبدیل بـه مـابولیت حاوی PABA و دی‌امینواتانول. شروع اثر ۱۵ ثانیه بعد از مصرف ، طول طول مدت اثر ١۵ دقیقه‌، دفع‌کلیوی. پس ازمصرف ژل ۴%‌، نیمه عمر جذبی و حذفی حدود ٧۵دقیقه‌.
مصرف برحسب اندیکاسیون:

به عنوان‌ بی‌حس‌کننده‌ کوتاه اثر چشم  برای انجام اقدامات تشخیصی ، ، خارج‌کردن بخیه‌ها ؛ اجسام خارجی، ارزیابی خراش قرنیه‌، اعمال جراحی  مینور حشم‌،‌ گشاد کردن مجری اشکی و شستشوی آن.
تداخلات مهم:

دارویی‌:

– افزایش نفوذپذیری به داخل چشم در مصرف همزمان قطره‌های میدریاتیک و سیکلوپلژیک‌؛
-افزایش اثرات تتراکائین و احتمال مسمومیت با آن در مصرف همزمان مـهارکننده‌های کـولین‌اسـتراز؛
– آنتاگونیزاسیون آثار سولفونامیدها

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع‌ مصرف:‌ حساسیت به دارو یا مواد مشابه (PABA)‌،‌مصرف طولانی به ویژه برای خوددرمانی‌، عفونت یا التـهاب چشمی‌، سابقه آلرژی چشمی‌،‌ کمبود کولین استراز سرم‌.

احتیاط:‌ کودکان‌، مبتلایان به آلرژی‌، بیماری قلبی یا هیپرتیروئیدی‌.
عوارض جانبی:

در مصرف طولانی مدت ایجاد عوارض زیـر: ضـایعات اپـی‌تلیالی قـرنیه‌،‌کـندی یـا جلوگیری از بـهبود آسیب‌ های قرنیه‌،‌ کراتیت شدید، تیرگی دائم قرنیه‌، سوراخ‌ شدن قرنیه‌، اسکار

سایر عوارض‌: احساس سوزش موقت‌، قرمزی ملتحمه‌، واکنش حساسیتی فوری شامل‌کراتیت اپی‌تلیالی حـاد، ادم منتشر پلک و التهاب عنبیه، ترشح زیاد اشک‌، فتوفوبی‌،‌کموزیس، آنافیلاکسی‌، تشنج، سنکوپ
مصرف در بارداری و شیر دهی:

تجویز با احتیاط در بارداری و شیردهی.
توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

– در صورت بروز مسمومیت سیستمیک ابتدا ایجاد سرکوب عصبی و قلبی -‌عروقی و سـپس تـحریک عصبی‌.
– سوء‌ استفاده از تتراکائین سبب ایجادYellowish white dense stromal از اولین نشانه‌های سمیت قرنیه‌. در این مـوارد بسـتن چشـم بـا Patch و مـصرف آنـتی‌بیوتیک وسـیع‌الطـیف و داروهـای سیکلوپلژیک‌؛
– شستن دست در صورت تماس با دارو؛
– پرهیز از مصرف قبل از بررسی لایه اشکی به وسیله فلورنس به علت ایجاد اشتباه در تشخیص خشکی‌ چشم
– در اعمال جراحی مـینور چشـم‌، مـصرف تتراکائین موضعی به همراه بی‌حس‌کننده‌های موضعی تزریقی‌.
– پرهیز از مالیدن چشم‌ ها در طول مدت بی‌حسی‌؛
– پرهیز از مصرف محلول‌ های تغییر رنگ داده شده‌.
– پرهیز از تماس نوک قطره‌چکان بـا چشـم یا هر جای دیگر

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.