نحوه شمارش روزهای حیض

0 3,663

نحوه شمارش روزهای حیض

به نظر اکثر مراجع عظام، محاسبه روز، بستگی به این موضوع دارد که خونریزی در بین روز آغاز شده باشد یا در شب‌؛ و به دو شکل عادی و تلفیقی انجام می شود.

نحوه شمارش روزهای حیض به صورت تلفیقی:

اگر شروع خون ریزی در بین روز باشد، مثلا ۸ صبح شروع شود، ساعت شروع خون ملاک است. یعنی با گذشت ۲۴ ساعت از شروع خونریزی، روز اول پایان می پذیرد و با گذشت ۷۲ ساعت از شروع خونریزی روز سوم پایان می‌پذیرد. مثلا اگر خونریزی ۴بعدازظهر روز دوشنبه شروع شود، ۴ بعد از ظهر روز پنج شنبه روز سوم پایان می یابد.

نحوه شمارش روزهای حیض به صورت عادی:

اگر خونریزی در شب شروع شود، انتهای روز بعد، پایان روز اول، و انتهای روز سوم از شروع خونریزی، پایان روز سوم است.

نحوه شمارش روزهای حیض طبق نظر آیت الله شبیری زنجانی:

طبق نظر آیت الله العظمی شبیری زنجانی محاسبه روز همیشه به صورت یک شبانه روز کامل، یعنی گذشت ۲۴ ساعت از شروع خونریزی است. بنابراین فرقی نمیکند شروع خونریزی در شب باشد یا روز. بنابراین اگر زمان شروع حیض مثلاً ۱۰ صبح روز دوشنبه باشد، بعد از گذشت ۲۴ ساعت، یعنی ۱۰ صبح روز سه شنبه، پایان روز اول حیض است، و ۱۰ صبح روز پنج شنبه روز سوم پایان می یابد. یا اگر مثلاً شروع حیض دوشنبه ساعت ۸ شب باشد، سه شنبه ساعت ۸شب، روز اول پایان می‌پذیرد. و پنج شنبه ساعت ۸شب، پایان روز سوم حیض خواهد بود.

ملاک ابتدا و انتهای روز

در اینکه ابتدا و انتهای روز دقیقا چه زمانی است اختلاف نظر وجود دارد:

آیات عظام:

جوادی آملی، سبحانی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی: ابتدای روز، هنگام طلوع فجر(اذان صبح) و انتهای روز، هنگام مغرب (هنگام اذان مغرب) می باشد.

سیستانی و مکارم شیرازی: ابتدای روز، هنگام طلوع فجر(هنگام اذان صبح) و انتهای روز، هنگام غروب آفتاب(تقریبا ۲۰دقیقه قبل از اذان مغرب) است.

مقام معظم رهبری: ابتدای روز، هنگام طلوع آفتاب و انتهای روز، هنگام غروب آفتاب(تقریبا ۲۰ دقیقه قبل از اذان مغرب) است.

وحید خراسانی: بنابر احتیاط واجب ابتدای روز، هنگام طلوع فجر(اذان صبح) و انتهای روز هنگام غروب آفتاب(تقریبا ۲۰ دقیقه قبل از اذان مغرب) می باشد. اما اگر خون حیض در فاصله زمانی اذان صبح تا طلوع آفتاب شروع شود، و اتفاقا تا غروب روز سوم خون قطع شود، بنابر احتیاط واجب هم آنچه بر حائض حرام است ترک کند و هم اعمال مستحاضه را انجام دهد.

بنابر تعریفی که مراجع عظام از روز ارائه دادند مثالهایی جهت روشن شدن نحوه شمارش ایام حیض ارائه می گردد.

مثال:

طبق نظر مراجعی که بازه زمانی روز را از طلوع فجر(هنگام اذان صبح) تا مغرب(هنگام اذان مغرب) میدانند یعنی آیات عظام جوادی آملی، سبحانی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی، اگر شروع خونریزی در فاصله زمانی مغرب تا طلوع فجر باشد ایام حیض به صورت عادی شمارش می شود. یعنی اگر مثلاً شروع خونریزی دوشنبه، ساعت ۱۰ شب باشد، روز اول حیض از سه شنبه هنگام اذان صبح آغاز می شود و سه شنبه هنگام اذان مغرب روز اول پایان می پذیرد.و پایان روز سوم اذان مغرب روز پنج شنبه خواهد بود.

و اگر شروع خونریزی در فاصله زمانی اذان صبح تا اذان مغرب باشد، به صورت تلفیقی یعنی همان گذشت ۲۴ ساعت از شروع خونریزی محاسبه می شود. مثلاً اگر شروع خونریزی دوشنبه ساعت ۱۲ ظهر باشد، روز اول حیض ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه پایان می‌پذیرد. و روز سوم نیز در ۱۲ ظهر روز پنج شنبه پایان می یابد

طبق نظر مراجعی که بازه زمانی روز را از طلوع فجر تا غروب آفتاب می‌دانند، یعنی آیات عظام سیستانی و مکارم شیرازی، اگر شروع خونریزی در فاصله زمانی غروب آفتاب(تقریبا ۲۰دقیقه قبل از اذان مغرب) تا طلوع فجر(هنگام اذان صبح) باشد، ایام حیض به صورت عادی شمارش می شود. یعنی اگر مثلاً شروع خونریزی دوشنبه ساعت یازده شب باشد، روز اول حیض هنگام غروب روز سه شنبه پایان می پذیرد. و غروب روز پنجشنبه، پایان روز سوم خواهد بود.

اما اگر شروع خونریزی در فاصله زمانی طلوع فجر تا غروب آفتاب باشد، به صورت تلفیقی یعنی با گذشت ۲۴ ساعت از شروع خونریزی محاسبه می شود. مثلا اگر شروع خونریزی دوشنبه ساعت ۱۲ ظهر باشد، روز سوم حیض ۱۲ ظهر روز پنج شنبه پایان می یابد.

 

احکام حائض

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.