شرایط حیض

شرایط لازم برای حیض بودن خون

شرایط حیض
0 602
شرایط لازم برای اینکه خونی که از زن خارج می شود حیض محسوب شود عبارتند از:

۱. ۹سال قمری تمام شده باشد.
۲.قبل از زمان یائسگی باشد.
۳.حداقل سه روز طول بکشد.
۴.حداکثر ده روز طول بکشد.
۵.سه روز اول حیض متوالی باشد یعنی سه روز پشت سر هم خون ببیند.
۶.خون حیض در سه روز اول باید استمرار داشته باشد. یعنی خون در داخل فرج وجود داشته باشد و از داخل خون قطع نشود.
۷.بین دو حیض حداقل لازم است ده روز پاکی کامل وجود داشته باشد.

یکی از شرائط حیض اتمام نه سال قمری است.

خونی که دختر قبل از اتمام نه سال قمری می‌بیند حکم حیض را ندارد، حتی اگر واجد صفات حیض باشد.
اتمام نه سال قمری برابر است با ۸ سال و ۲۶۷ روز و ۸ ساعت.

صفات حیض عبارتند از اینکه خون تازه، گرم،سرخ و یا سیاه باشد و با فشار و سوزش خارج شود.

 

یائسگی

خونی که زن بعد از سن یائسگی می‌بیند حیض نیست.

تعیین دقیق سن یائسگی اختلافی است. نظر مراجع در این زمینه عبارت است از:
آیات عظام:
جوادی آملی، سبحانی، شبیری زنجانی وصافی گلپایگانی: زنان قرشی با اتمام ۶۰ سال قمری و زنان غیر قرشی با اتمام ۵۰ سال قمری یائسه می‌شوند.
نوری همدانی: زنان غیر قرشی با اتمام ۵۰سال قمری یائسه می‌شوند و زنان قرشی بعد از اتمام ۵۰ سال به احتیاط واجب در صورت دیدن خونی که در ایام عادت باشد یا اینکه دارای صفات حیض باشد بین تروک حائض و اعمال استحاضه جمع کنند.
سیستانی: همه زنان با اتمام ۶۰سال قمری یائسه می شوند.اما احتیاط مستحب این است که زنان غیر قرشی در فاصله ۵۰ تا ۶۰ سالگی در صورت دیدن خونی با شرایط حیض، بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کنند.
مکارم شیرازی: زنان چه سیده و چه غیر سیده در سن ۵۰ سالگی یائسه می‌شوند.ولی اگر بعد از این سن خونی ببینند که هم صفات حیض و هم شرایط حیض را دارد، آن خون حیض است.
وحید خراسانی: به احتیاط واجب همه زن ها چه سیده و چه غیر سیده از ۵۰ تا ۶۰ سالگی در صورتی که خون را در ایام عادت ببینند یا اینکه خون صفات حیض داشته باشد، بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کنند.
مقام معظم رهبری: در تعیین سن یائسگی تامل است و احتیاط لازم است.بنابراین بانوان می توانند در این مسأله به مجتهد جامع الشرائطی که فتوای مشخصی در سن یائسگی دارد مراجعه کنند یا به احتیاط واجب در فاصله ۵۰ تا ۶۰ سالگی خانم هم باید آنچه را که بر حائض حرام است ترک کند، از جمله توقف در مسجد و هم وظایف مستحاضه را انجام دهد.

به نظر تمام مراجع اگر خون حتی به مقدار مختصری کمتر از ۳ روز باشد حیض نیست.

گاهی استفاده از داروهای قطع خونریزی، سبب می شود خون قبل از سه روز قطع شود. چنین خونی به نظر اکثر مراجع حیض نیست حتی اگر در وقت عادت باشد و واجد صفات حیض باشد.
تنها آیت الله العظمی شبیری زنجانی قائل هستند اگر به جهت مانعی مثل قرص خوردن خون ۳ روز ادامه نیابد، در صورت داشتن سایر شرایط حیض است. بنابراین از نظر آیت الله العظمی شبیری زنجانی شرط حداقل سه روز، مربوط به حالت عادی است نه شرایط استثنایی مانند مصرف قرص یا حاملگی.

 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.