چرا خداوند قرآن را در شب قدر نازل کرد؟ نه در شبهای دیگر؟

شب قدر
0 129

خداوند میفرماید: شهر رمضان الذی أُنزل فیه القرءَان هدیً للناس و بیّنـَتٍ من الهدی و الفرقان…;(بقره، ۱۸۵) ماه رمضان (همان ماهی است) که قرآن، برای راهنمایی مردم، و نشانههای هدایت، و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است… ماه مبارک رمضان، بر سایر ماهها برتری دارد و یگانه ماه قمری است که در قرآن کریم از آن یاد شده. در روایات اسلامی آمده که تمام کتابهای بزرگ آسمانی، مانند: تورات، انجیل، زبور، صحف و قرآن در این ماه نازل شده است. امامصادقمیفرماید: تورات در ششم ماه مبارک رمضان، انجیل در دوازدهم، زبور در هیجدهم و قرآن مجید در شب قدر نازل شده است.(وسایلالشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج ۱۰، ص ۳۱۱، مؤسسه آلالبیت:.) افزون بر این، ماه رمضان، ماه روزهداری و تربیت و تهذیب نفس است و جسم و جان انسان از آلودگی شسته میشود; به همین جهت، خداوند متعال، قرآن کریم را در این ماه با عظمت، بر قلب مبارک پیامبراکرمبرای هدایت نازل فرموده است; البته مراد از این نزول، نزول دفعی قرآن است وگرنه قرآن در مدت ۲۳ سال و در ماههای مختلف سال به مناسبتهای گوناگون نازل شده و اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.