در آیه اول سوره تحریم با توجه به تذکر خداوند به پیامبر مبنی بر این که حلالی را بر خود حرام کرده بود و… آیا این عمل پیامبر را میتوان لغزش دانست؟ در صورت لغزش آیا این با عصمت پیامبر اکرممنافات ندارد؟

0 24

تحریمی که در آیه اول سوره تحریم آمده، تحریم شرعی و از طرف خداوند نبوده; بلکه تحریم بوسیله سوگند بوده و سوگند خوردن بر ترک بعضی مباحات گناه و لغزش به حساب نمیآید.

بنابراین، جمله لم تحرم به عنوان عقاب و سرزنش نیست، بلکه نوعی دلسوزی و شفقت از ناحیه خداوند به پیامبر اکرماست; مثل این که ما به کسی که زحمت زیاد برای تحصیل درآمد میکشد و خود از آن بهره چندانی نمیگیرد، میگوییم چرااین قدر به خود زحمت میدهی و از نتیجه این زحمت بهره نمیگیری؟!

پس اینجا گناه و لغزشی صورت نگرفته است.(ر.ک: المیزان، علامه طباطبایی;، ج ۱۹، ص ۳۲۹ـ۳۳۰، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم / تفسیر نمونه، آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران، ج ۲۴، ص ۲۷۳، دارالکتب الاسلامیه، تهران.)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.