شأن نزول سوره تحریم چیست؟ رازی که یکی از همسران پیامبر فاش کرده بود چه بود که باعث نزول آیه شد؟

0 32

در شأن نزول آیات اول این سوره، روایات زیادی در کتب تفسیر و حدیث و تاریخ نقل شده است که به دو نمونه از آن اشاره میکنیم:

۱٫ نقل شده است که عایشه و حفصه (دو تن از همسران پیامبر) از این که پیامبراکرمبه خانه همسرش ماریه قبطیه (کنیزی که فرمانروای مصر برای پیامبر۹ هدیه فرستاده بود) رفته بود ناراحت شدند و به آن حضرت اعتراض کردند که چرا به خانه ماریه رفتی؟ حضرت سوگند خوردند که دیگر نزدیک او نمیشوم. خداوند آیات اول این سوره را نازل کرد و به آن حضرت فرمود: چرا حلال خدا را بر خود حرام کردهای؟ کفاره قسم را بده و همچنان نزد همسرت ماریه برو.

۲٫ نقل شده پیامبراکرمهرگاه به منزل همسرش، زینب دختر جحش میرفت، زینب، شربت عسلی که برای آن حضرت تهیه کرده بود، به آن حضرت مینوشاند; عایشه و حفصه (دو تن از همسران دیگر آن حضرت) با خبر شده، ناراحت شدند; به همین جهت، علیه آن حضرت توطئه کردند و قرار گذاشتند که هرگاه پیامبر۹ به منزل هر یک از آنها آمد، به آن حضرت بگویند که از دهان شما بوی مغافیر (درختی بود که گُل بدبویی داشت) میآید; مگر از آن خوردهای؟ به این ترتیب، وقتی پیامبر۹ به منزل حفصه آمد، او این پرسش را از پیامبر کرد. حضرت فرمود: نه، بلکه در منزل زینب، شربت عسل خوردهام و هرگز از آن نخواهم خورد; در این هنگام آیات اول این سوره نازل شد:

ای پیامبر! چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده، به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام میکنی؟!( ر.ک: مجمعالبیان، طبرسی، ج ۱۰، ص ۵۵ ـ ۵۶، مؤسسهالاعلمی للمطبوعات / تفسیر نمونه، ج ۲۴، ص ۲۷۱ـ۲۷۳، دارالکتب الاسلامیه. )

در پایان لازم به یادآوری است که: این شأن نزول با سندهای پراکنده و الفاظ مختلف نقل شده است، و به طور روشن منطبق بر آیات مذکور نیست; لذا چندان قابل اعتماد نمیباشند. جهت آگاهی بیشتر در اینباره به المیزان فی تفسیر القرآن، علامه طباطبایی، ج ۱۹، ص ۳۳۷ـ۳۳۸، منشورات جماعه المدرسین، مراجعه فرمایید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.