آیا به گندم و ذرتی که از زمین های کشاورزی پدرم بدست می آوریم و خرج مادرم و برادران و خواهرم و همین طور عیال خود می کنم زکات تعلق می گیرد؟

0 16

اگر کسی زمین کشاورزی را خود بر عهده دارد و بذر را خود او پاشید؛ پس از جمع آوری محصول و رسیدن به حدنصاب (نصاب زکات گندم ۲۸۸ من تبریز است) و کسرمخارج (مثل مخارج کارگر و کشت و بذر و…) باید زکات آن را بدهد. البته اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، زکات آن یک دهم است و اگر با موتور و پمپ از چاههای عمیق و نیمه عمیق، آبیاری شود، زکات آن یک بیستم خواهدبود.
و چون شما خود بذر را کاشتهاید و فعلاً با هم زندگی میکنید و مخارج شما یکی است و امور کشاورزی به عهده خود شما است؛ باید خود زکات محصول کشاورزی را بدهید و لازم به گرفتن اجازه از برادران و خواهران نیست. در ضمن ذرت زکات ندارد.(توضیح المسائل، آیت الله فاضل، ص ۲۷۵، مسئله ۱۹۴۳)
در مورد خمس بدین ترتیب است که اگر محصولات کشاورزی را، بفروشید و تبدیل به پول کنید و یک سال بر آن پول بگذرد و آن پول صرف مخارج زندگی نشود و یا بین برادران و خواهران تقسیم نگردد؛ باید خمس آن را بدهید اما اگر قبل از این که سال بر آن بگذرد، صرف مخارج زندگی شود و چیزی از آن باقی نماند، خمس ندارد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.