بین نمازهای یومیه چند ساعت فاصله هست و ساعت دقیق هر یک را بیان کنید؟

0 26

به جهت تغییر ساعت در فصلهای مختلف سال نمیتوان یک ساعت مشخصی را اعلام کرد؛ اما مطابق آنچه در رسالهها آمده است.
۱٫ وقت نماز صبح از طلوع فجر صادق (فجر دوم. یعنی زمانی که سپیده در طرف مشرق پهن گردد) تا هنگام طلوع آفتاب است و اول وقت آن همان طلوع فجراست به قدر خواندن دو رکعت.
۲٫ آغاز وقت نماز ظهر هنگامی است که اگر شاخصی برزمین عمود شود سایه آن از طرف مغرب به صفر یا حداقل رسد و آخر وقت آن هنگامی است که به اندازه خواندن چهاررکعت به مغرب مانده است.
۳٫ آغاز وقت نماز عصر به اندازه خواندن چهاررکعت بعد از اول وقت نماز ظهر است ( وبرای مسافر بعد از دو رکعت ) و پایان آن مغرب است.
۴٫ آغاز وقت نماز مغرب از اول مغرب است تا موقعی که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا میشود از بالای سر انسان بگذرد.
۵٫ آغاز وقت نماز عشا پس از مقدار خواندن سه رکعت تا نصف شب است. در تمام موارد فوق اگر تنها رکعت از نماز دروقت باشد نماز قضا نشده است، مثلا اگر رکعت اول نماز عشا را قبل از نصف شب بخواند و بقیه بعد از نصف شب خوانده شود نماز اداست هرچند اگر اختیارا چنین کند معصیت کرده است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.