وقت نمازشب چه زمانی است؟

0 15

الف و ب) وقت نماز شب از نیمه شب است تا اذان صبح و اگر وقت کم باشد میتوانید سه رکعت یا حتماً یک رکعت آخر را بخوانید. گفتنی است، بعد از اذان به نیت قضا باید خوانده شود و از ثواب آن کاسته نخواهد شد انشاء الله.
ج و د) بعد از اذان به نیت قضا خوانده میشود.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.