نماز خواندن در چه مکانهایی مستحب است؟

0 20

الف) در شرع مقدس، بسیار سفارش شده که نماز در مسجد خوانده شود و بهترین آنها، مسجد الحرام، سپس مسجد پیامبر، مسجد کوفه، بیت المقدس و مسجد جامع هر شهر است.
ب) برای زنان نماز خواندن در خانه و جایی که نامحرم آنها را نبیند، بهتر است واگر در مسجد طوری نماز بخواند که نامحرم آنها را نبیند، اشکال ندارد.
ج) نماز در حرم امامان(ع) مستحب ؛ بلکه بهتر از مسجد است. فضیلت نماز در حرم مطهر حضرت علی(ع) برابر با دویست هزار نماز در جای دیگر است.
د) اگر همسایه مسجد عذری ندارد، مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.
ه’) مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمیشود غذا نخورد، در کارها با او مشورت نکند؛ همسایه او نشود؛ از او زن نگیرد و به او زن ندهد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.