نبش قبر در چه مواردی جایز است؟

0 26

نبش قبر حرام است؛ مگر این که بدن میت از بین رفته و خاک شده باشد. شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست:
۱٫ میت را در زمین غصبی دفن کرده باشند و مالک راضی نشود.
۲٫ کفن میت، غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود.
۳٫ میت را بیغسل و یا بیکفن دفن کرده باشند، یا غسلش باطل بوده و یا او را در قبر رو به قبله نگذاشتهاند.
۴٫ برای اثبات حقی، لازم باشد بدن میت را ببینند.
۵٫ میت را در جایی دفن کرده باشند که به او بیاحترامی شود.
۶٫ بچهای در شکم میت زن باشد که بخواهند او را خارج کنند.
۷٫ بترسند بدن میت را درندگان از قبر بیرون آورند.
۸٫ قسمتی از بدن میت با او دفن نشده و بخواهند ملحق کنند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.