نماز در مکان غصبی چه حکمی دارد؟

0 28

در زمانی که نماز میخواندهاید، اگر یقین به غصبی بودن آن مکان داشتهاید نمازهایی که خواندهاید باید قضا کنید ؛ ولی اگر نمیدانستهاید و یا احتمال نمیدادید که غصبی باشد نمازهایی که خواندهاید صحیح است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.