وظیفه کثیرالشک چیست؟

0 21

یکم: اگر کثیر الشک هستید؛ باید به وظیفه کثیر الشک عمل کنید؛ کثیر الشک کسی است که در یک نماز سه مرتبه یا بیشتر شک کند، یا در سه نماز پشت سرهم – مثلاً نماز صبح، ظهر و عصر – شک کند.
دوم: وظیفه کثیر الشک: الف) اگر شک در رکعات نماز دارد؛ چنانچه طرف بیشتر شک، نماز را باطل نمیکند، بنا را بر بیشتر میگذارد؛ مثلاً در شک بین سه و چهار بنا را بر چهار میگذارد. ولی چنانچه طرف بیشتر نماز را باطل میکند، بنا را بر کمتر میگذارد؛ مثلاً در شک بین چهار و پنج، بنا را بر چهار میگذارد.
ب) اگر شک در اجزای نماز است؛ چنانچه انجام آن نماز را باطل نمیکند، باید بنا بگذارد که آن را به جا آورده است؛ مثلاً شک کند یک سجده به جا آورده یا دو سجده، بنا میگذارد بر انجام دو سجده؛ ولی چنانچه انجام آن، نماز را باطل میکند باید بنا را بر آن بگذارد که انجام نداده است؛ مثلاً شک کند یک رکوع به جا آورده یا دو تا، بنا میگذارد بر انجام یک رکوع.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.