اگروارث پدرمادرهمسرو سه فرزند پسر باشند سهم هر کدام از ارث چقدر است

0 21

الف) اگر میت بدهکار باشد یا وصیتی کرده باشد، اول باید بدهکاری او

برداشته شود و به وصیت وی عمل گردد. از جمله بدهکاریهای او به

همسرش جهت قباله ازدواج است.

ب) ارث زن از شوهری که اولاد دارد، یک هشتم از اموال منقول است.

زن از زمین و قیمت آن ارث نمیبرد و از چیزهای هوایی (مثل بنا و درخت)

ارث نمیبرد و فقط از قیمت آنها ارث میبرد.

ج)) بعد از این که ارث زن جدا شد، بقیه اموال به شش قسم تقسیم

میشود. یک قسم را پدر و قسم دیگر را هم مادر میبرند. چهار قسم باقی

مانده، بین سه پسر به طور مساوی تقسیم میشود.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.