ایا به پول قرضی خمس تعلق می گیرد یا خیر و اگر تعلق می گیرد خمس ان بر عهده قرض دهنده است یا قرض گیرند

0 30

به قرض خمس تعلق نمیگیرد; یعنی، کسی که پولی را قرض گرفته

نسبت به خمس آن پول تکلیفی ندارد و اما کسی که قرض داده اگر پولی که

قرض داده از پولهایی باشد که به آن خمس تعلق میگیرد باید خمس آن را

بپردازد و زمان پرداخت خمس را میتواند موقعی قرار دهد که پول به

دستش میرسد; البته در این خصوص شرایط فرق میکند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.