اگر در هنگام غسل از انسان حدث اصغر صادر شود ایا موجب ابطال غسل می شود؟

0 20

اگر در اثنای غسل، حدث اصغر سر زند (مثل خروج بول یا غایط

و یا باد) ; بنا بر احتیاط واجب غسل را از سر گیرد و برای نماز و مانند

آن، باید وضو بگیرد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.