نماز و روزه دانشجو در محل تحصیل چه حکمی دارد؟

0 10

حضرت آیت الله سیستانی میفرماید: کسی که تا آخر هفته

میماند و آخر هفته به وطن میرود ؤ به شرط این که حداقل دو سال

در آنجا تحصیل کند – نمازش تمام و روزه صحیح است. بنابر این شما

در گذشته به تکلیف خود صحیح عمل کردهاید و بعد هم نماز شما در

محل درس تمام است; ولی بین راه نماز شکسته است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.