کیفیت قضای نمازهای واجب به چه صورتی است

0 16

به همان صورتی که قضا شده است، مثلاش چهار رکعت نماز قضای

الی الله و اگر در سفر قضا شده است

ظهر به جای میآورم قرب

الی

میگویند: دو رکعت نماز قضای شکسته ظهر به جا میآورم قرب

الله.

گفتنی است به زبان آوردن نیت لازم نیست و همین که در قلب

بدانی به چه کاری مشغول هستی، کافی است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.