قطع رابطه با کسانی که در همسایگی مسجد هستند و نماز خود را در خانه می خوانند چه حکمی دارد؟

0 24

با این گونه افراد، نباید قطع رابطه کرد، ولی باید به صورت

دوستانه به آنها فهماند که نماز را در مسجد بخوانند تا پاداش زیادتری

ببرند و حق مسجد را هم به جا آورده باشند.

پیامبر اکرم(ص) فرموده است: در روز قیامت سه چیز به درگاه

خداوند شکایت میکند: اول، قرآنی که در خانهای باشد و اهل خانه

نخوانند و غریب بماند. دوم، عالمی که در محلی باشد و مردم برای

پرسیدن مسائل دینی خود به او رجوع نکنند. سوم، مسجدی که در

محلی باشد و همسایهها و اهل محل به مسجد نروند و غریب بماند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.