ایا به وسائل زندگی خمس تعلق می گیرد؟

0 25

وسایل زندگی که مورد نیاز ودر حد شان انسان است، جز موئونه

میباشد و خمس به آنها تعلق نمیگیرد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.