وظیفه بیماری که عاجز از ادای قضا و کفاره روزه است چیست؟

0 21

الف) اگر کسی مریض باشد – به طوری که نتواند روزه بگیرد –

قضای روزهها را باید تا ماه رمضان سال بعد بگیرد و کفاره هم ندارد.

ب) اگر مرض او خوب نشود، تنها باید یک مد طعام برای هر روز بدهد.

ج) هر مد طعام حدود ۷۵۰ گرم گندم، جو و امثال اینهاست.

د) اگر قدرت دادن کفاره ندارد، چیزی بر او نیست و تنها باید استغفار نماید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.