اگر فرد بعد از گذشت وقت نماز شک کند که نمازش را خوانده یا نه وظیفهاش چیست؟

0 7

از جمله شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد، شک بعد از گذشتن

وقت نماز است. اگر شک کرد که روز قبل نماز خوانده یا نه و یا نمازی که

خوانده صحیح بوده یا خیر، در این صورت شک معنا ندارد و نباید به آن

اعتنا کرد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.