حکم زنی که زایمان کرده برای نماز و روزه چیست؟

0 10

از هنگام تولد بچه تا حداکثر ده روز، نفاس حساب میشود و اگر خون از

ده روز بگذرد، به اندازه روزهای عادت او در حیض نفاس و بقیه استحاضه

است. و اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه است.

در پایان گفتنی است قضای نماز و روزههای ترک شده، واجب فوری نیست،

میتوانید هر زمانی که فرصت داشتید آنهارا قضا کنید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.