نمازهایی که در ایام حاملگی و زایمان ترک شده چگونه باید محاسبه و قضایان بجا اورده شود

0 18

الف) شما باید در هر زایمان تعداد روزهای نفاس و حیض را کم

کنید وروز هایی که پاک نبودهاید آن را استحاضه قرار دهید و نمازهایی را که

یقین دارید نخواندهاید قضا کنید و آنچه مشکوک است چیزی بر شما نیست.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.