شکستن نماز در چه صورتی جایز است؟

0 12

شکستن نماز از روی اختیار حرام است; ولی در چند مورد شکستن

نماز جایز است:

۱٫ برای جلوگیری از ضرر جانی یا ضرر مالی;

۲٫ برای گفتن اذان و اقامه اگر قبل از رکوع رکعت اول بفهمد که اذان و اقامه را

فراموش کرده است;

۳٫ چنان چه طلبکار در وسط نماز طلب خود را مطالبه کند و وقت نماز وسعت

دارد و پرداختن طلب او بدون شکستن نماز ممکن نیست، باید نماز را بشکند و

طلب او را بدهد;

۴٫ برخی نیز گفتهاند : اگر در بین نماز مسجد نجس شد، یا فهمید مسجد از قبل

نجس بوده; اگر وقت نماز باقی است باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر کند و

دوباره نماز را بخواند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.