آیا می توان نمازهایی مانند نماز آیات را به عنوان نماز مستحبی در هرموقعی خواند؟

0 9

به عنوان این که ممکن است نماز آیاتی به عهده دارم و به قصد

رجا اشکالی ندارد;ولی به عنوان نماز مستحبی خیر.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.