ایا می توان به سائلی که نمی دانیم فقیر است یا خیر کمک کرد؟

0 3

اگر معلوم باشد که فقیر نیستند نباید کمک کرد; مخصوصاش اگر

قدرت کار کردن هم داشته باشد; ولی اگر علم ندارید، اشکالی ندارد. به هر

حال بهتر است سائل را رد نکرد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.