فرق واجب رکنی و غیر رکنی در نماز چیست؟

0 7

رکن آن دسته از واجباتی است که اگر سهوا یا عمدا کم یا زیاد شوند

الاحرام، قیام متصل به

نماز باطل میشود و آنها عبارتند از: نیت، تکبیر

رکوع، رکوع و دو سجده.

غیر رکن: آن دسته از واجباتی است که اگر عمداش کم یا زیاد شوند نماز

باطل میشود; ولی اگر سهواش کم یا زیاد شوند نماز باطل نمیشود و آنها

عبارتند از: ذکر، قرائت، تشهد، سلام، ترتیب و موالات.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.