آیا زن می تواند خمس مال شوهرش را پرداخت نماید؟

0 43

اگر شوهرتان اجازه حساب و پرداخت خمس را به شما داده شما

میتوانید از طرف ایشان خمس را حساب کنید و پرداخت نمایید لازم به ذکر

است که خمس به وسایل ضروری زندگی که جز موئنه زندگی است تعلق

نمیگیرد.

مواد خوراکی و پول نقد اگر یک سال از آن گذشته باشد خمس به آن تعلق

میگیرد و یا اگر سال خمسی داشته باشید آن روز معین که سال خمسی

شماست آنچه از خوراکیها و یا پول نقد دارید خمس آن را باید حساب کنید

و پرداخت نمایید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.