کثیر الشک به چه کسی می گویند؟

0 13

الف) کثیر الشک کسی است که در یک نماز سه مرتبه یا بیشتر شک

کند، یا در سه نماز پشت سرهم ؤ مثلا نماز صبح، ظهر و عصر ؤ شک کند.

ب) وظیفه کثیر الشک: ۱٫ اگر شک در رکعات نماز دارد; چنانچه

طرف بیشتر شک، نماز را باطل نمیکند، بنا را بر بیشتر میگذارد; مثلا در

شک بین سه و چهار بنا را بر چهار میگذارد. ولی چنانچه طرف بیشتر نماز را

باطل میکند، بنا را بر کمتر میگذارد; مثلا در شک بین چهار و پنج، بنا را بر

چهار میگذارد.

۲٫ اگر شک در اجزای نماز است; چنانچه انجام آن نماز را باطل

نمیکند، باید بنا بگذارد که آن را به جا آورده است; مثلا شک کند یک سجده

به جا آورده یا دو سجده، بنا میگذارد بر انجام دو سجده; ولی چنانچه انجام

آن، نماز را باطل میکند باید بنا را بر آن بگذارد که انجام نداده است; مثلا

شک کند یک رکوع به جا آورده یا دو تا، بنا میگذارد بر انجام یک رکوع.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.